Serwis produktowy, czyli skuteczne wyróżnienie marki.

Serwis produktowy jest serwisem projektowanym z myślą o dostarczeniu wyczerpujących informacji na temat danego produktu lub grupy produktów. Dedykowany jest on określonej grupie odbiorców dlatego każdorazowo wymaga odmiennego podejścia w procesie kreacji.

Serwis produktowy jest nieodzowny, jeśli chcesz przeprowadzić solidną kampanię dla danego produktu – czy byłoby to wprowadzenie nowego produktu na rynek, czy też odświeżenie wizerunku produktu już na rynku obecnego.

Nowoczesny serwis produktowy musi przede wszystkim być atrakcyjny dla klientów. Musi umieć zwrócić ich uwagę na produkt i jak najlepiej im go zaprezentować. Jest to najprostsza droga do przybliżenia klientom danego produktu oraz wywołania pozytywnych emocji i skojarzeń związanych z produktem.

Nasze witryny produktowe wyposażamy w innowacyjne rozwiązania takie, jak animacje, sekwencje audio-video, gry czy ankiety. Stawiamy sobie za cel jak najlepsze dotarcie do świadomości użytkowników oraz umożliwienie im wejścia w interakcje z oferowanym produktem.

Dodatkowo nasze serwisy umożliwiają też zebranie danych osobowych użytkowników oraz ich opinii o produkcie. Dzięki rozbudowanym statystykom możliwe jest również ciągłe i szerokie monitorowanie zakresu działania odbiorców.